Vecu kapu pieminekļu un kapu plākšņu demontāža

Laikam ritot, aizgājēja tuvinieki nonāk pie secinājuma, ka ir pienācis laiks uzstādīt jaunu kapu pieminekli vai atjaunot jau esošo piemiņas plāksni. Šādā gadījumā ir nepieciešams demontēt vecuma dēļ nolietojušās konstrukcijas (pieminekļus, plāksnes, apmales utt.), kas attiecīgi arī jāaizvāc no kapsētas teritorijas utilizācijai. Tas ir viens no fiziski smagākajiem darbiem, tāpēc uz to attiecas citas izmaksas.

Jautājums par veco kapu plākšņu un pieminekļu demontāžu parasti rodas uzstādīšanas, piegādes vai izgatavošanas pakalpojuma noformēšanas laikā.

Neviens nevarēs uzreiz noteikt pieminekļa vai kapu plāksnes demontāžas darbu veidu un apjomu, tāpat kā nebūs iespējams neklātienē izvērtēt šādu darbu apjomu un iekļaut demontāžas izmaksas pieminekļa vai kapu plāksnes pasūtījuma kopsummā. Pat vislabākais speciālists neuzņemsies šādu darbu provizorisku izvērtēšanu bez attiecīgās vietas apskates.

Lai varētu novērtēt pieminekļu vai kapu plākšņu demontāžas izmaksas, uz apbedījuma vietu jāaizbrauc speciālistam, kurš varēs noteikt veicamo darbu izmaksas.

Pieminekļu demontāžas jautājumu var risināt vairākos veidos:

  • Var paveikt demontāžas darbus pašu spēkiem
  • Vienoties ar strādniekiem, kas strādā attiecīgajā kapsētā  
  • Nolīgt profesionāļus, kas strādā granīta apstrādes darbnīcā, kur tika veikts pasūtījums  

Demontāžas darbu un pieminekļa uzstādīšanas darbu izmaksas tiešā veidā būs atkarīgas no nepieciešamās demontāžas sarežģītības. Maksa tiek noteikta pēc vizuālas apskates uz vietas, kur tiks veikti attiecīgie darbi.

Vēlams, lai speciālists iepriekš aizbrauktu uz apbedījuma vietu, tādējādi viņš var noteikt, kādi instrumenti būs nepieciešami kapu plāksnes vai kapu pieminekļa demontāžas laikā, kāds transportlīdzeklis būs nepieciešams celtniecības atkritumu izvešanai un cik darbiniekus piesaistīt nepieciešamo darbu veikšanai.

Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem šajā sakarā, ir vēlams uzticēt pieminekļa demontāžu speciālistiem, pie kā esat veikuši pieminekļa izgatavošanas pasūtījumu.