Pieminekļa uzstādīšana — tas ir labākais veids, kādā pagodināt aizgājēja piemiņu. Piemiņas plāksne, kas izgatavota kvalitatīvi un skaisti, vislabākajā veidā pauž jūtas pret aizgājēju. Lai piemineklis apbedījuma vietā nostāvētu ilgus gadus, tas ir pareizi jāuzstāda.

Pasākumi, kas veicami saistībā ar pieminekļu uzstādīšanu uz pamatnes, paredz noteiktas darba iemaņas, tieši tādēļ nav ieteicams patstāvīgi veikt apbedījuma vietu labiekārtošanas un pieminekļu uzstādīšanas darbus.  Uzstādīšanas laikā pieļautās kļūdas var veicināt pieminekļa apgāšanos vai tā pilnīgu sagruvumu, un tas pavisam noteikti kalpos par iemeslu jaunām raizēm un tēriņiem. Jāpiemetina, ka patstāvīga izstrādājumu uzstādīšana pazemina garantijas apkopes termiņu.

Uzņēmums piedāvā pieminekļu un apmaļu izgatavošanas un uzstādīšanas apbedījuma vietā pakalpojumus par pieejamām cenām un ar izdevīgiem noteikumiem, kā arī citus rituālos piederumus.

Uzstādīšana ar Jūsu nosacījumiem

Pieminekļu un apmaļu uzstādīšana uz kapu kopiņām, iebraukšana kapu teritorijā ar savu transportlīdzekli ir pieļaujama tikai ar administrācijas atļauju.  Lielākoties ir nepieciešams brīdināt vadību par plānotajiem darbiem, rakstot iesniegumu.   Taču dažkārt rodas nianses, kuras ir ieteicams precizēt iepriekš.  Lai saņemtu atļauju pieminekļa uzstādīšanai, ir jāiesniedz: dokuments attiecībā uz apbedījumu, atbildīgās personas pases dati, iesniegums par darbu veikšanu, pilnvara gadījumā, ja pieminekļa īpašnieks nav klātesošs. Dažreiz ir nepieciešams pieminekļa izgatavošanas un uzstādīšanas līgums, kā arī preču čeks.

Lai pieminekļa uzstādīšanas darbi ar Jūsu nosacījumiem kapsētā noritētu operatīvi un nesagādātu rūpes, iesakām ņemt vērā dažus ieteikumus:

— visi darbi ir paveicami laika posmā no maija līdz oktobrim;  

— pasūtītājam laikus jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti, jāsniedz līgumdarbiniekam ziņas par kapu kopiņas atrašanās vietu, jānodrošina piekļuve darbu veikšanas vietai;

— parasti kapavietai ir noteikts izmērs (2.0 х 1.8 м). Piemineklis tiek uzstādīts tikai pieļaujamās platības robežās. Laukuma palielināšana ir pieļaujama tikai ar kapsētas administrācijas atļauju;

— kapsētas administrācija neuzņemas atbildību par kapu pieminekļu, puķu dobju un nožogojumu saglabāšanu apbedījumu vietās;

— uzstādot pieminekli, koka krusts ir jāizjauc un jāaprok zem kapu plāksnes. To drīkst arī sadedzināt vai aiznest uz dievnamu.